Somos un grupo de profesores que quieren implantar la mediación para mejorar la convivencia en nues

Translate

mardi 26 avril 2016

1º sesió amb MºEmilia Mundina - abril 2016REPÀS DELS CONCEPTES BÀSICS

"Un programa de mediació se considera integrado cuando todo el profesorado lo reconoce y lo recomienda"

"Un programa de Mediació es considera integrat quan tot el professorat ho reconeix i ho recomana"        Planifició de les properes sesions
      IMG_6392.JPG


Mediacions familiars
Prevenció, gestió d'aula
Mediació humanística
Identicació d'emocions i sentiments
Selecció de frasesIMG_6387.JPG
IMG_6388.JPG
IMG_6394.JPG

acció = reacció s'ha de substituir per acció = educació


Partint d'un enfocament positiu del conflicte hem de modificar el nostre reglament i replantejar el nostre enfocament del càstig.


                            
   
                              IMG_6389.JPG
Amb el exemple de la Taronja comprobem que els interessos, els valors i les necessitats estan moltes vegades amagades i costa molt  comunicar el que en realitat volem. La convivència s'ensenya i s'apren!

"La escuela es mi segunda casa y mi casa es mi primera escuela"
"L'escola és la meva segona casa i la meva casa és la meva primera escola"

Una mediació és trobar una solució en la qual tots acaben satisfets.

No intervé cap classe de poder = justícia restaurativa = reparar
El docent ensenya a conviure, a gestionar el conflicte.

Amb la mediació, els alumnes troven escales, camins per aproprar-se 
els uns als altres

     
El joc del nus humà permet demostrar la necessitat de col.laborper tirar endavant i desfer qualsevol nus.


Necesitem el recolzament de l'administració i demnar totes menes d'ajudes:


Necesitem utilitzae maneres diferents de comprendre la convivenciá:

- Fer sentir als alumnes que el centre es seu, que l'aula es seva


 
-Trobar quins són els seus valors ( són molts diferents dels nostres); estètica , diners, justicia...


fins que arribin a valors universals...

FORMACIÓ D'ALUMNES
DURACIÓ: 2 anys

TAMANY AGRUPACIONS: 8 alumnes

PRÀCTIQUES DE MEDIACIONS: 
- a partir de segón any amb un professor
- després: amb autonomia

ACTUACIONS DELS ALUMNES MEDIADORS: en horari de formació

CAMPANYA PUBLICITÀRIA 
-Al centre
-A les families

1.Logótip - 2. Cartell-  3.Vinil porta aula Mediació - 4. Tríptic

-Als col.legis adcrists

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire