Somos un grupo de profesores que quieren implantar la mediación para mejorar la convivencia en nues

Translate

Parlem-ne-4-Els beneficis de la mediació.

                                    Què és la mediació?
Consisteix en un procés voluntari, flexible i participatiu de resolució pacífica de cónflictes, 
en els quals dues parts enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona imparcial,
 el mediador, per a arribar aun acord satisfactori.

Qui pot ser mediador?
Qualsevol persona de la comunitat educative espot formar com a mediador

Beneficis de la mediació
Millora el clima escolar. En el centre hi ha un ambient més relaxat i productiu.

Aumenta la capacitat de resolució de conflictes de forma no violenta.

Disminueix el nombre de conflictesi conductes violentes, vandàliques, disruptives, i, per tant, el temps dedicat a resoldre'ls.

Es redueix el nombre de sancions, expulsions i expedients disciplinaris.

Se incrementa el temps dedicat a la docència, ja que no cal insistir sempre en la disciplina.

Se adquirixen  habilitats pràctiques per a la conducció de la classe.
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire